Nepříjemné téma, ale je nutné znát základní pravidla a jak poskytnout první pomoc v horách. Polské Tatry jsou rozlohou rozsáhlé a přístup do některých míst je velice obtížný a lékařská pomoc je daleko. Bohužel v horách dochází i k závažnějším zraněním a je zapotřebí dodržovat základní pravidla a znát základní postup.

Základním pravidlem je nepodcenit vybavení a vhodnou obuv do hor.

Bohužel i v dnešní době se setkáme s tím, že do horského terénu lidé vyráží v naprosto nevhodné obuvi. Příjemná lesní cestička se dokáže během pár metrů změnit v nepříjemnou kamenitou cestu, kde je zapotřebí mít vhodnou zpevněnou turistickou botu a ne žabky. Také je zapotřebí počítat s tím, že nás během pár minut dokáže nepříjemně překvapit bouřka, déšť či sněhová přeháňka. Vždy je potřeba mít teplejší vrstvu oblečení. Bundu, čepici, rukavice a doporučujeme i pláštěnku.

Také je zapotřebí mít dostatek tekutin a jídla potřebného na cestu. Ne vždy a všude jsou otevřené horské chaty. Pokud se spoléháme na horskou chatu, doporučuji předem ověřit, zdali je v provozu.

V případě, že berete nějaké léky, mějte je vždy s sebou. Sluneční brýle a ochranný opalovací krém taky doporučujeme přibalit s sebou. Další potřebné vybavení je mít s sebou doklady, kartičku pojištění + turistické pojištění, píšťalku, baterku, nabitý mobilní telefon, power banku, lékarničku pro první pomoc. Případně lze mít i mapu, buzolu a vypsané telefonní čísla na záchranou službu.

První pomoc v horách - polské tatry

První pomoc v horách – polské tatry

V případě nouze využijte mezinárodní linku 112!

Důležité telefonní čísla v Polsku:

112 – jednotné číslo evropského tísňového volání

997 – Policie

998 – Hasiči

999 – Zdravotnická pomoc

985 – TOPR – Horská služba v polských Tatrách

První pomoc v horách - polské tatry

První pomoc v horách- TOPR – polské tatry

Organizace záchranné akce – První pomoc v horách

První pomoc v horách má své pravidla. Od nehody do příchodu záchranné skupiny nikdy nenecháváme zraněného o samotě. Držíme se instrukcí, které dostáváme pomocí nouzové linky a snažíme se zraněného stabilizovat. Se zraněným komunikujeme a snažíme se ho povzbudit. Záchranářům se snažíme poskytnout co nejpřesnější popis polohy, kde se nacházíme. V dnešní době mobilních telefonů poskytujeme GPS souřadnici. V případě, že je toto nemožné snažíme se co nejpřesněji popsat trasu a upřesnit úsek, kde se zraněný nachází. Také můžeme používat zvukové a světelné signalizace pomocí píšťalky a baterky. Vždy je zapotřebí jednat co nejrychleji a s rozmyslem dělat potřebné kroky.

V situaci, že mobilní spojení není dostupné poskytneme první pomoc zraněnému. Pokud to lze, vždy někdo se zraněným zůstává a teprve potom se vydáme pěšky pro první pomoc. Také zde platí pravidlo myslet a vše dělat s rozmyslem. V mapě jsou místa horské služby označené čtvercem s červeným křížem.